EDIH Vilnius

A consortium of Lithuania’s strongest science and business representatives in 2021 has been nominated by the Ministry of Economy and Innovation of Lithuania to the European Commission as the European Digital Innovation Hub (EDIH) for the Vilnius region. EDIH VILNIUS brings together digital technology expertise and infrastructure to provide digitalization and innovation support and advisory…

BioBaltic

Nordic-Baltic cooperation within bio-circular-economy   The project provides a platform for generating awareness of different bio-economy models through peer-to-peer learning and building networks across Baltic and Nordic countries.

LIETUVOS BIOTECHNOLOGŲ ASOCIACIJOS NAUJŲ UŽSIENIO RINKŲ PAIEŠKA

Lietuvos biotechnologų asociacija (LBTA) buvo įkurta 2003 metais, didėjant biotechnologijos svarbai mokslo ir ūkio srityse. LBTA vienija Lietuvoje verslo įmones, kuriančias ir gaminančias biotechnologinius produktus, bei teikiančias paslaugas gyvybės mokslų sektoriuje, taip pat mokslo įstaigas, vykdančias fundamentinius bei tiriamuosius mokslinius tyrimus biotechnologijų srityje, įskaitant ir individualius tyrėjus aktyviai dalyvaujančius biotechnologijų srities moksliniuose tyrimuose. Vienas iš…