Lietuvos biotechnologų asociacija (LBTA) buvo įkurta 2003 metais, didėjant biotechnologijos svarbai mokslo ir ūkio srityse. LBTA vienija Lietuvoje verslo įmones, kuriančias ir gaminančias biotechnologinius produktus, bei teikiančias paslaugas gyvybės mokslų sektoriuje, taip pat mokslo įstaigas, vykdančias fundamentinius bei tiriamuosius mokslinius tyrimus biotechnologijų srityje, įskaitant ir individualius tyrėjus aktyviai dalyvaujančius biotechnologijų srities moksliniuose tyrimuose.

Vienas iš pagrindinių LBTA tikslų – skatinti biotechnologijos mokslą bei platesnį jo pritaikymą Lietuvos ekonomikoje sprendžiant globalias aplinkosaugos ir gyvenimo kokybės iššūkius. Sparčiai keičiantis užsienio politikai ir rinkos poreikiams, būtina plėsti eksporto geografines ribas ir ieškoti naujų klientų.

Projektu sprendžiama problema susijusi su ribotomis galimybėmis smulkiam verslui dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, užmegzti ryšius su užsienio klientais bei efektyviai plėsti savo gaminių ir paslaugų eksportą.

Identifikuotos problemos sprendimui, LBTA inicijavo projektą savo nariams, kurio pagrindinis tikslas skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Projekte dalyvauja labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios turi ženklų savo gaminamos produkcijos eksporto augimo potencialą. Projekto metu įmonės dalyvaus verslo misijose bei tarptautinėse parodose.

Projekto tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Projekto uždavinys – vykdyti eksporto skatinimo veiklas.

Projekto veiklos: grupinis įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir verslo misijose.

Įgyvendinus projekto veiklas, bus pasiekti šie rezultatai:

  • sudalyvauta tarptautinėse verslo misijose,
  • sudalyvauta tarptautinėse parodose,
  • pagerinti SVV įmonių eksporto rodikliai,
  • dalyvavusioms SVV užtikrinta galimybė siekti užsibrėžtų tikslų, atsivers naujos galimybės įgyjant didesnį konkurencinį pranašumą pradedant vykdyti verslo plėtrą tarptautinėse rinkose.

Sėkmingai įgyvendintas projektas ne tik prisidės prie šalies ekonomikos augimo, įmonių pozicijų tarptautinėje rinkoje stiprinimo, bet ir pristatys Lietuvą kaip potencialią kokybiškos produkcijos ir paslaugų eksportuotoją. Projektas duos minėtų teigiamų rezultatų ne tik Lietuvai, bet ir Baltijos šalių regionui bei visai ES, nes bus padidintas įmonių tarptautiškumas ir sąveika su kitomis užsienio rinkomis.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2023 m. birželio mėn.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 03.2.1-LVPA-K-801 Naujos galimybės LT kvietimą Nr. 06.