Pastarąjį dešimtmetį kiekvieną rudenį vyksta „Europos biotechnologijos savaitė“ (European Biotech Week). Beveik visos Europos šalys tą savaitę ruošia įvairius renginius (konferencijas, seminarus, ekskursijas ir kt.), skirtus populiarinti biotechnologijos mokslą ir industrijas. 2021 m. rugsėjo mėn. 27 – spalio mėn. 3 d. vykusiai savaitei paminėti Lietuva pateikė 6 renginius. Vienas iš jų vadinosi „Lietuvos biotechnologijos sektorius švenčia 50-metį“. Renginio vaizdo įrašą galite stebėti čia. Tai buvo nedidelė biotechnologijos vystymosi istorijai skirta konferencija VU Gyvybės mokslų centre, pranešimus čia perskaitė gamybos veteranai Edmundas Ralys, Ona Šimkutė ir Vita Kulienė, 1971 metais dalyvavę paleidžiant Vilniaus fermentų gamyklą.

Rengiantis konferencijai, organizatoriai atkreipė dėmesį į prof. Antano Glemžos archyvuose rastą dokumentą – 100 puslapių kompiuteriu atspausdinto teksto, be titulinio lapo ir turinio. Atidžiau susipažinus nuspręsta, kad tai profesoriaus skaityto „Enzimologijos“ kurso paskaitų konspektas, matyt, ruoštas spaudai, bet likęs neužbaigtas pablogėjus sveikatai. Su konspektu galite susipažinti čia. Tekstas netaisytas, tik parašyti titulinis lapas ir turinys.

Moderniosios biotechnologijos vystymosi pradžia Pasaulyje siejama su fermentų pramonine gamyba. Tai labai svarbi sritis Lietuvai, šiuo metu, ko gero, sparčiausiai auganti mūsų ekonomikos dalis. Pažymint prof. Antano Glemžos vaidmenį jos atsiradimui ir plėtrai, pateikiame čia aukščiau paminėtą paskaitų konspektą. Be to, trumpai galite susipažinti su prof. Antano Glemžos gyvenimu ir veikla – čia. Dauguma jaunų Lietuvos gyventojų, net ir dirbančių biotechnologijos ar gretimose srityse, apie jį mažai ką žino.

1991 m.

Lietuvos biotechnologų asociacijos pirmtaku buvo Lietuvos biotechnologų draugija, kuri buvo įsteigta 1991 m. Vilniaus universiteto prof. Antano Glemžos iniciatyva.
1994 - 1997 m.

Lietuvos biotechnologų draugija 1994 m. jau turėjo 64 narius, 1995 m. buvo priimta į Europos Biotechnologijos Federaciją (EFB). Organizuoti tarptautiniai renginiai: seminaras „Biotechnologija ir pieno pramonė“ (1996.10.22, Vilnius), konferencija „Angliavandenių perdirbimas“ (1997.10.23-25, Druskininkai).
1998 - 2003 m.

Vėliau, dėl įvairių priežasčių, draugijos, kaip organizacijos, veikla palaipsniui nutrūko, nors kai kurie draugijos nariai ir toliau aktyviai dalyvavo EFB renginiuose bei kitose susijusiose veiklose.
2003 m.

Lietuvos biotechnologų asociacija (LBTA) buvo įkurta 2003 metais, didėjant biotechnologijos svarbai mokslo ir ūkio srityse. Steigiamasis susirinkimas įvyko 2003 m. spalio 14 d. Biotechnologijos institute, jame dalyvavo 19 Lietuvos biotechnologijos specialistų: E. Baškys, V. Butkus, G. Dienys, S. Grigiškis, A.E. Janulaitis, S. Klimašauskas, J. Kulys, D. Levišauskas, A. Lubys, R. Meškys, A. Pauliukonis, V. Razumas, K. Sasnauskas, V. Stanys, V. Šikšnys, A.V. Tamošiūnas, A. Valickas, G. Valinčius, A. Žvirblienė. Prezidentu išrinktas Biotechnologijos instituto direktorius prof. Algimantas Pauliukonis, vice-prezidentu prof. Gervydas Dienys ir iždininku Živilė Navaitė.

LBTA įregistruota LR Juridinių asmenų registre, jai suteiktas paramos gavėjo statusas.

2007 - 2008 m.

2007-2008 metais į LBTA įstojo pirmieji juridiniai nariai (Biotechnologijos ir Biochemijos institutai).
2023 m.

Patvirtintas naujas asociacijos pavadinimas – LithuaniaBIO.