Bioconnect – veiksmų planas Baltijos šalių biotechnologijų ekosistemai

2023 metų pabaigoje pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ projektas „BIOCONNECT”, kurio tikslas sukurti veiksmų planą, skirtą didinti Baltijos šalių biotechnologijų ekosistemos įtaką ES. Tai ne tik nauja, bet ir svarbi iniciatyva, padėsianti didinti šios srities ekonominį indėlį ir stiprinti regiono poziciją Europos mokslo ir inovacijų erdvėje. Šis konsorciumas…

EDIH Vilnius

Stipriausių Lietuvos mokslo ir verslo atstovų konsorciumą 2021 metais Lietuvos ūkio ir inovacijų ministerija pasiūlė Europos Komisijai kaip Europos skaitmeninių inovacijų centrą (EDIH) Vilniaus regionui. EDIH VILNIUS vienija skaitmeninių technologijų patirtį ir infrastruktūrą, kad teiktų skaitmeninimo ir inovacijų palaikymo ir konsultavimo paslaugas MVĮ ir viešajam sektoriui.