LIETUVOS BIOTECHNOLOGŲ ASOCIACIJOS NAUJŲ UŽSIENIO RINKŲ PAIEŠKA

Lietuvos biotechnologų asociacija (LBTA) buvo įkurta 2003 metais, didėjant biotechnologijos svarbai mokslo ir ūkio srityse. LBTA vienija Lietuvoje verslo įmones, kuriančias ir gaminančias biotechnologinius produktus, bei teikiančias paslaugas gyvybės mokslų sektoriuje, taip pat mokslo įstaigas, vykdančias fundamentinius bei tiriamuosius mokslinius tyrimus biotechnologijų srityje, įskaitant ir individualius tyrėjus aktyviai dalyvaujančius biotechnologijų srities moksliniuose tyrimuose.

EDIH Vilnius

Stipriausių Lietuvos mokslo ir verslo atstovų konsorciumą 2021 metais Lietuvos ūkio ir inovacijų ministerija pasiūlė Europos Komisijai kaip Europos skaitmeninių inovacijų centrą (EDIH) Vilniaus regionui. EDIH VILNIUS vienija skaitmeninių technologijų patirtį ir infrastruktūrą, kad teiktų skaitmeninimo ir inovacijų palaikymo ir konsultavimo paslaugas MVĮ ir viešajam sektoriui.