Lietuvoje 7 universitetai ir 7 kolegijos vykdo su gyvybės mokslais susijusias studijų programas, daugiau nei 15 000 mokslininkų įgyvendina gyvybės mokslų projektus privačiame sektoriuje ir mokslo įstaigose. Lietuvos biotechnologų asociacijos nariai – mokslo įstaigos – rengia gyvybės mokslų, medicinos technologijų, bioekonomikos ir kitas aukštojo ir aukštesniojo ugdymo programas.

Vilniaus universitetas (VU) – pirmasis ir didžiausias Lietuvos universitetas, įsikūręs šalies sostinėje Vilniuje bei turintis padalinį antrajame pagal dydį mieste Kaune. Įkurtas 1579 m. VU yra šalies lyderis absoliučioje daugumoje mokslo ir studijų krypčių. Šiuo metu VU yra Europos universitetų Magna Charta signataras, Tarptautinės universitetų asociacijos, Europos universitetų asociacijos, Baltijos universitetų rektorių konferencijos, tarptautinių Utrechto, UNICA ir Baltijos jūros regiono universitetų tinklo narys. Nuo 2016 m. sausio 1 d. VU pakviestas į prestižinių universitetų tinklą – Koimbros grupę.

Pagal „QS World University Rankings“ reitingą Vilniaus universitetas patenka tarp 1,5 proc. geriausių pasaulio universitetų ir užima 401-410 reitingo poziciją.

VU vykdomos pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių studijos.

Gyvybės mokslų centras
VU Gyvybės mokslų centras (VU GMC) yra gyvybės mokslų lyderis Lietuvoje ne tik infrastruktūra, bet ir idėjomis. Mūsų tyrėjų ir studentų pasiekimai aukštai vertinami pasaulyje, o tarptautiškumas bei inovatyvumas - vieni esminių GMC bruožų. Esame atviri visuomenei – GMC Atviros prieigos centro turima unikalia įranga kviečiame naudotis ir kitų mokslo institucijų bei šalies verslo atstovus. Studijų programos susijusios su gyvybės mokslais, biotechnologija, bioekonomika, sveikatos technologijomis) ir nuorodos į informaciją susijusia su kiekviena studijų programa:
Bakalauro studijos:
Genetika
Biologija
Mikrobiologija
Molekulinė biologija
Neurobiofizika
Aplinkotyra ir aplinkosauga
Molekulinė biotechnologija
Magistrantūros studijos:
Biochemija
Biozifika
Biologinė įvairovė
Genetika
Mikrobiologija
Neurobiologija
Molekulinė biologija
Molekulinė biotechnologija
Kontaktinis asmuos studijoms:

Direktoriaus pavaduotoja studijoms
dr. Ingrida Prigodina Lukošienė
Saulėtekio al. 7 - C149 kab., Vilnius

Tel. nr.+37052398201

El. p. ingrida.prigodina@gf.vu.lt

Kauno technologijos universitetas (KTU) yra vienas didžiausių ir seniausių techniškųjų universitetų Baltijos šalyse, lyderiaujantis daugelyje mokslinių tyrimų ir studijų krypčių. Universitete teikiamos inžinerijos, technologijų, fizinių socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų studijos. Išskiriamos 5 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų proveržio sritys:  sveikatos technologijos, skaitmeninė transformacija ir išmanios aplinkos, naujos medžiagos pramonei ir medicinai, maisto technologijos, inovacijų vadyba. KTU yra gerai žinomas pasauliui ultragarso, organinės chemijos, maisto mokslo, mechatronikos, sistemų diagnostikos, aplinkosaugos ir daugelio kitų krypčių laimėjimais.

Universitetas yra svarbiausių Europos Sąjungos ir pasaulio akademinių institucijų narys, o Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvauja daugelio tarptautinių organizacijų veikloje, įskaitant CESAER, EUA, ECIU, BALTECH, SEFI ir kitas. Pavyzdžiui, ECIU –  Europos inovatyviųjų universitetų konsorciumas, vienijantis universitetus – inovacijų pionierius – iš 14 Europos šalių bei Meksikos ir skiriantis ypatingą dėmesį inovacijoms, kūrybiškumui ir socialiniam poveikiui, skatinančiam žinių ekonomikos vystymą.

KTU turimas tinklas ir aktyvus vaidmuo EIT Health  and Food  ir EIT Raw Materials hub veiklose suteikia daugybę galimybių antreprenerystės ir  verslo kūrimo skatinimui, todėl nuo 2012 m., su akademinio startuolių inkubatoriaus KTU Startup Space pagalba Universitete buvo įsteigta daugiau nei 80 startuolių (angl. start-ups) ir purpurinių (angl. spinoffs) įmonių

Vytauto Didžiojo universitete (VDU)atpažįstamas kaip vienas iš 3 proc. geriausių pasaulio universitetų ir vienintelis šalyje siūlo artes liberales principais grįstas studijas. Iš kitų Lietuvos universitetų VDU išsiskiria studentams suteikiama laisve rinktis, patiems projektuoti savo studijas. Studijos šiame Universitete reiškia visapusišką išsilavinimą ateities kūrėjams: platesnį akiratį, gebėjimą kritiškai įvertinti problemą iš skirtingų požiūrio taškų, mokėjimą prisitaikyti prie naujų žinių, priimti savarankiškus, kompetentingus sprendimus ir atskleisti savo lyderystės gebėjimus.

Stojantieji gali rinktis iš daugybės studijų programų, priklausančių net 13 krypčių grupių.

Didžiausia VDU vykdomų tyrimų stiprybė – gebėjimas reaguoti į vis labiau globalizuotą ir konkurencingą klimatą, dinamiškai koreguojant prioritetines tyrimų sritis ir skatinant tolesnę mokslo plėtrą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

Universitetas vadovauja ir bendradarbiauja įvairiose „Horizon 2020“, „Jean Monnet“, COST, „Erasmus+“, „NordPlus“ programose, taip pat – Visuotinės dotacijos (Global Grant) ir sumanios specializacijos (Smart Specialization) programose, kurias vykdo Lietuvos mokslo taryba ir finansuoja Europos struktūriniai fondai.

Nacionaliniu mastu VDU tyrimai nuolat įvertinami aukščiausiais balais tarp Lietuvos aukštojo mokslo institucijų. Universitetas pirmauja humanitarinių, socialinių, biomedicinos mokslų ir menų srityse. Už dalyvavimą moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinę plėtrą, pasiekimus ir nuopelnus kelioms dešimtims VDU mokslininkų įteikta reikšmingų premijų bei apdovanojimų, tarp jų – Nacionalinė mokslo bei Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premijos.

Gamtos mokslų fakultetasŽemės ūkio akademija
VDU Gamtos mokslų fakultetas – tai modernus studijų ir mokslo centras, kuriame organizuojamos tiek tradicinių, tiek naujausių gamtos mokslų krypčių studijos ir atliekami aktualūs moksliniai tyrimai. Fakulteto personalas – tai aukštos kvalifikacijos Lietuvoje ir užsienyje pripažinti mokslininkai, aplinkotyros, biologijos, biochemijos, chemijos ir fizikos specialistai. Fakultetas turi modernias ir nuolat atnaujinamais studijų laboratorijas. Magistrantai ir doktorantai gali prisidėti prie mokslinių tyrimų projektų, kuriuos vykdo jų katedros profesoriai.
Kadangi dėmesys biologijai, biochemijai, aplinkos apsaugai, klimato pokyčiams ir kitiems klausimams vis auga, pastaraisiais metais Gamtos mokslų fakultete taip pat labai išaugo studijų programų populiarumas. Šiuo metu fakultetas siūlo biologijos ir genetikos, aplinktyros, biotechnologijos, pramoninės ekologijos bakalauro ir magistro studijų programas.
VDU Žemės ūkio akademija yra vienintelė valstybinė institucija Lietuvoje, teikianti aukštąjį mokslą ir mokslinius tyrimus maisto mokslų, žemės ūkio, miškininkystės, vandens ir žemės išteklių valdymo, bioenergetikos, bioekonomikos, aplinkos ir mechanikos inžinerijos, klimato kaitos ir tvaraus gamtos išteklių naudojimo srityse. Šie laipsniai yra pripažįstami visame pasaulyje ir turi aukščiausią ekvivalentiškumo standartą.
Bakalauro studijos VDU Gamtos mokslų fakultete:Bakalauro studijos VDU Žemės ūkio akademijoje:
Aplinkotyra
Biochemija
Biologija ir genetika
Biotechnologija
Agronomija
Maisto kokybė ir sauga
Kraštovaizdžio dizainas
Miškininkystė
Taikomiji ekologija
Logistika ir prekyba
Apskaita ir finansai
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Vandens ir žemės inžinerija (hidrotechnikos specializacija)
Vandens ir žemės inžinerija (žemėtvarkos specializacija)
Magistrantūros studijos VDU Gamtos mokslų fakultete:Magistrantūros studijos VDU Žemės ūkio akademijoje:
Biocheminė analizė
Biotechnologija ir farmacinė analizė
Aplinkosaugos organizavimas
Taikomoji biotechnologija
Industrinė ekologija
Agronomija
Agroekosistemos
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga
Miškininkystė
Taikomoji ekologija
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas
Miestų ir rekreacinė miškininkystė
Apskaita ir finansai
Žemės ūkio ekonomika
Žemės ūkio verslo vadyba
Verslo logistika
Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba
Biomasės inžinerija
Transporto mašinų inžinerija
Tvarioji energetika
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Hidrotechnikos statybos inžinerija
Žemėtvarka
Kontaktinis asmuos studijoms:

Gamtos mokslų fakultetas
Dekanas prof. dr. Saulius Mickevičius
saulius.mickevicius@vdu.lt
Tel. Nr. +370 37 327901
Kontaktinis asmuos studijoms:

VDU Žemės ūkio akademija
Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė
prof. dr. Astrida Miceikienė
astrida.miceikiene@vdu.lt
Tel. Nr. +370 37 752 389

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) – naujas aukštojo mokslo reiškinys Lietuvoje. 2010 m. Seimo nutarimu sujungus Kauno medicinos universitetą (KMU) ir Lietuvos veterinarijos akademiją (LVA), LSMU yra didžiausia biomedicinos studijų srities universitetinė aukštoji mokykla Lietuvoje, tęsianti geriausias KMU ir LVA tradicijas.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siekia kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti mokslo žinias, naujausius mokslo ir studijų laimėjimus, mokyti ir ugdyti kūrybingą, dorą, iniciatyvią, išsilavinusią, savarankišką ir verslią asmenybę, puoselėti demokratiją ir gerovę, ugdyti sveiką bei išsilavinusią visuomenę.

Šia savo veikla aukštoji mokykla siekia skatinti ekonominį ir kultūrinį šalies klestėjimą, ūkinės veiklos konkurencingumą, socialinę santarvę.

Klaipėdos universitetas (KU) įsikūręs Lietuvos pajūryje – vietovėje, išskirtinėje ekonominiu, kultūriniu ir geopolitiniu aspektais, galinčioje pasigirti vieninteliu Lietuvos jūrų uostu. Universitetas buvo įsteigtas 1991 m., atliepiant valstybės raidai aktualius poreikius – spręsti regionines problemas kultūros, švietimo, mokslo, pramonės, technologijos ir ekonomikos srityse, prisidėti prie aukštojo mokslo decentralizacijos, pritraukti jaunimo į Klaipėdą, vykdyti Vakarų Lietuvos ir kaimyninių Baltijos šalių kultūros ir istorijos tyrimus, kurti regiono kultūros centrą Klaipėdoje ir puoselėti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės idėją. Universiteto veikla, kuri apima  socialinių, humanitarinių, gamtos mokslų, technologijos, sveikatos mokslų bei studijų sritis, yra svarbi Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos 2030 įgyvendinimo dedamoji, prisidedanti prie Klaipėdos miesto ir regiono ekonominės plėtros.

KU yra vienintelė Lietuvos aukštojo mokslo įstaiga, kurioje pagrindinės studijų ir tyrimų kryptys yra tarpdiscipliniškumu grįsti jūrų mokslai ir inžinerija. Nuo 2018 m jūrinių tyrimų srityje (okeanografijoje) KU yra tarp 200 geriausių pasaulio ir 10 geriausių  Baltijos jūros regiono universitetų. Nuo 2019 m. Klaipėdos universitetas kartu su penkiais ES universitetais priklauso Europos universitetų aljansui „EU-CONEXUS“ („Europos universitetas išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai“). https://www.eu-conexus.eu/en/

Sveikatos mokslų fakultetasJūros tyrimų insititutas
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas (SvMF) – tai inovatyvus, dinamiškas tarpdisciplininis sveikatos mokslų kompetencijų centras, telkiantis mokslininkus, dėstytojus, praktikus mokslo, studijų ir projektinei veiklai; vykdantis visuomenės sveikatinimą ir švietimą; atliepiantis regiono specialistų rengimo poreikius. Fakulteto katedros ir Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras vadovaujasi atvirumo naujovėms, įsitraukimo, įvairovės ir tvarumo vertybėmis, savo veikla orientuojasi į visuomenės poreikius, darbo rinkos iššūkius ir ateities perspektyvas.
Sveikatos mokslų fakultetas specializuojasi visuomenės sveikatos, reabilitacijos, slaugos, medicinos technologijų srityse; studijų procesas yra grindžiamas aktualiais sveikatos moksliniais tyrimais bei jų praktiniu pritaikymu; plėtojamas nacionalinis ir tarptautinis akademinis bendradarbiavimas bei partnerystė su sveikatos priežiūros, socialinėmis institucijomis ir verslo įmonėmis.
Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas (KU JTI) yra vienintelis institutas Lietuvoje, vienijantis aukšto lygio ekspertus ir moderniausias priemones, skirtas jūrų tyrinėjimams, technologijų plėtrai ir inovacijoms. Jis turi ilgametę patirtį ir gebėjimus atliekant aplinkos tyrimus, įskaitant aplinkos genetiką, vandens biogeochemiją, vandens išteklius, žuvininkystę ir akvakultūrą, ekosistemų valdymą, aplinkos stebėsenos programų rengimą ir įgyvendinimą, teritorijų planavimą, poveikio aplinkai vertinimą, integruotą pakrančių zonos valdymą, gamtotvarkos planų rengimą ir aplinkos švietimo veiklą. Be to, KU JTI skatina mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimą, pagrįstą aukšto lygio mokslo žiniomis ir naujausia atviros prieigos tyrimų infrastruktūra.
Bakalauro studijos KU Sveikatos mokslų fakultete:Bakalauro studijos KU Jūros tyrimų institute:
Ergoterapija
Kineziterapija
Radiologija
Slauga
Visuomenės sveikata
Rekreacija ir turizmas
Specializacijos:
• sveikatos turizmas
• e. turizmas
Biologija ir jūros biotechnologija
Magistratūros studijos KU Sveikatos mokslų fakultete:Magistrantūros studijos KU Jūros tyrimų institute:
Papildomoji ir alternatyvioji medicina
Slauga
Visuomenės sveikatos ugdymas
Sveikatos priežiūros vadyba
Rekreacijos ir turizmo vadyba
Ekologija ir aplinkotyra
Kontaktinis asmuo studijoms:

Studijų prodekanė
Doc. dr. Aelita Skarbalienė
Herkaus Manto g. 84 - 415 kab., Klaipėda
Tel. nr. ( 8 46) 39 85 53,
El. p. prodekanas.svmf@ku.lt
Kontaktinis asmuo studijoms:

Programų vadovė
Dr. Aurelija Samuilovienė
Universiteto al. 17, Klaipėda
Tel. nr. (8 46) 39 88 55
El. p. studijos@apc.ku.lt
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) – inovatyvus žemės ūkio, miškų ir maisto mokslų centras, kurį sudaro skirtingose Lietuvos vietose išsidėstę 3 kamieniniai padaliniai, 5 regioniniai filialai ir 3 atviros prieigos centrai.

LAMMC, kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, vykdomos žemės ūkio ir gamtos mokslų sričių doktorantūros studijos augalų genetikos, selekcijos, dirvožemio kokybės, augalų patologijos ir apsaugos, augalų biopotencialo, sodininkystės ir daržininkystės, miškotyros, biochemijos ir kitose tematikose. Lietuvoje yra tarp lyderiaujančių institucijų pagal doktorantūros studijų tarptautiškumą.

LAMMC vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei iš kitų valstybinių mokslinių tyrimų institutų išsiskiria ūkio subjektų finansuojamų tyrimų gausa. Kasmet pajamos iš tokių tyrimų sudaro nuo ketvirtadalio iki trečdalio visų Centro pajamų.

LAMMC įgyvendina tiek tarptautinius, tiek nacionalinius mokslinius projektus, yra Europos augalų mokslo organizacijos (EPSO), Mokslo tyrimų ir technologijų organizacijų asociacijos (RTO LITHUANIA) narys.

Doktorantūros studijos LAMMC:
Agronomija
Miškotyra
Ekologija ir aplinkotyra
Biochemija
Kontaktinis asmuo studijoms:

Dr. Vita Tilvikienė
Tel. 862084643
El. p. vita.tilvikiene@lammc.lt

Socialinių mokslų kolegija yra didžiausia Lietuvoje nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti nuo 1994 metų. Įsikūrusi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Kolegija siūlo platų studijų programų pasirinkimą informatikos, sveikatos, menų, verslo ir viešosios vadybos, teisės, socialinių mokslų studijų krypčių grupėse.

Tai išskirtinė kūrybiškų ir laisvai mąstančių žmonių bendruomenė, kurioje bręsta idėjos, kuriamos naujos žinios, formuojasi ilgalaikiai santykiai. Kolegijoje vystomas alternatyvus mokslo modelis, derinantis praktinių ir teorinių žinių suteikimą su individualumo svarba, nuolatine asmenybės raida bei saviugda. Nekasdieniškos, įdomios, išsiskiriančios studijos kuria modernų požiūrį ne tik į mokslą, bet ir pačią studijų aplinką, o stipri vertybių platforma padeda sukurti unikalų asmenybės identitetą, kuris skatina generuoti idėjas ir mąstyti kitaip, nepaisant tradicinių ribų.