Tyrimų centrai

  • Inovatyvios medicinos centras

  • VU GMC Biotechnologijos institutas

  • VU GMC Biochemijos institutas

  • VU GMC Biomokslų institutas

  • Lietuvos Agrarinių mokslų centras

  • VDU Bioekonomikos tyrimų institutas

  • VDU Gamtos ir technologijos mokslų tyrimų institutas

  • KTU Cheminės technologijos fakultetas

Lietuvoje veikia atviros prieigos centrų tinklas, kurį sudaro 12 universitetų, 12 tyrimų institutų ir 7 mokslo ir technologijų parkai. Moderni MTEP infrastruktūra, įranga, paslaugos ir aukščiausio lygio mokslinė kompetencija – visa tai sutelkta mokslo, laboratorijose, kurios veikia kaip Atviros prieigos centrai. 

Atviros prieigos centrai įsikūrę 5-iuose slėniuose

SLĖNIS ``JŪRINIS``

Jūros mokslų ir technologijų atviros prieigos centras
. . .
null

SLĖNIS ``NEMUNAS``

Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės atviros prieigos centras

Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos atviros prieigos centras

Atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras

. . .

SLĖNIS ``SANTAKA``

Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centras

Nacionalinis atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centras

Nacionalinis atviros prieigos MTEP centras KTU

. . .

SLĖNIS ``SAULĖTEKIS``

Fizinių ir technologijos mokslų atviros prieigos centras

Lazerinių tyrimų centro kompleksas „Naglis“

Civilines inžinerijos mokslocentras

. . .

SLĖNIS ``SANTARA``

Jungtinis Gyvybės  mokslų centras

Informacinių technologijų atviros prieigos centras

Gamtos tyrimų atviros prieigos centras

Jungtinis inovatyvios medicinos centras

Icons made by Freepik from www.flaticon.com