Closing gaps: Techniques and solutions for reducing pharmaceutical residuals in the Baltic Sea region

About the project Closing gaps: Techniques and solutions for reducing pharmaceutical residuals in the Baltic Sea region. Pharmaceutical residuals from the healthcare sector and their environmental impact are key areas where technical, operative, and normative gaps between countries need to lessen. With this objective, the partners in this project will implement a multistakeholder horizontal collaboration…

EDIH Vilnius

Stipriausių Lietuvos mokslo ir verslo atstovų konsorciumą 2021 metais Lietuvos ūkio ir inovacijų ministerija pasiūlė Europos Komisijai kaip Europos skaitmeninių inovacijų centrą (EDIH) Vilniaus regionui. EDIH VILNIUS vienija skaitmeninių technologijų patirtį ir infrastruktūrą, kad teiktų skaitmeninimo ir inovacijų palaikymo ir konsultavimo paslaugas MVĮ ir viešajam sektoriui.

BioBaltic

Nordic-Baltic cooperation within bio-circular-economy   Projektas yra platforma, skirta didinti žinias apie skirtingus bioekonomikos modelius per mokymąsi tarp kolegų ir kuriant tinklus Baltijos ir Šiaurės šalyse.

LIETUVOS BIOTECHNOLOGŲ ASOCIACIJOS NAUJŲ UŽSIENIO RINKŲ PAIEŠKA

Lietuvos biotechnologų asociacija (LBTA) buvo įkurta 2003 metais, didėjant biotechnologijos svarbai mokslo ir ūkio srityse. LBTA vienija Lietuvoje verslo įmones, kuriančias ir gaminančias biotechnologinius produktus, bei teikiančias paslaugas gyvybės mokslų sektoriuje, taip pat mokslo įstaigas, vykdančias fundamentinius bei tiriamuosius mokslinius tyrimus biotechnologijų srityje, įskaitant ir individualius tyrėjus aktyviai dalyvaujančius biotechnologijų srities moksliniuose tyrimuose.

Bioconnect – veiksmų planas Baltijos šalių biotechnologijų ekosistemai

2023 metų pabaigoje pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas” projektas „BIOCONNECT”, kurio tikslas sukurti veiksmų planą, skirtą didinti Baltijos šalių biotechnologijų ekosistemos įtaką ES. Tai ne tik nauja, bet ir svarbi iniciatyva, padėsianti didinti šios srities ekonominį indėlį ir stiprinti regiono poziciją Europos mokslo ir inovacijų erdvėje. Šis konsorciumas…